Тарифни систем


Поштовани,
Од грејне сезоне (2013/2014) је на неким објектима почео да се примењује нови начин мерења, обрачуна и наплате потрошње топлотне енергије. То значи, да рачуне за грејање више нећемо обрачунавати по метру квадратном као до сада, већ на основу потрошње топлотне енергије за сваку подстаницу. С обзиром да је обрачун по утрошку новина, како за Вас као корисника, тако и за нас као испоручиоца топлотне енергије, покушаћемо да Вам унапред дамо објашњења на нека од могућих питања.

 

Потрошња топлотне енергије очитава се посебно за сваку подстаницу, преко мерача утрошка топлотне енергије(калориметра) и номинално се изражава у киловат-сатима (KWh).
Очитавање потрошње врши се сваког месеца, а очитане вредности представљају варијабилне трошкове на Вашем рачуну. Поред варијабилних трошкова, који ће се разликовати из месеца у месец, у односу на број утрошеник киловат сати, Ваш рачун за грејање имаће и ставку фиксних трошкова,који су константни за сваки месец и обрачунавају се по метру квадратном грејног простора.

Када су у питању куће,које имају своје засебне подстанице,начин обрачуна је једноставан јер корисник плаћа онолико киловат-сати колико је измерено за тај објекат. Али када су у питању објекти колективног становања (зграде) предвиђени су следећи начини расподеле:

У зградама у којима сви станови имају своје индивидуалне мерне уређаје измерена енергија на подстаници делиће се сразмерно индивидуалним мерењима
У зградама у којима станови немају индивидуалне мерне уређаје измерена енергија на подстаници делиће се сразмерно грејној површини
У зградама где већина станова има уграђене мерне уређаје(под већином се подразумева 50% грејне површине и више станова) , а мањина нема примењиваће се комбиновани метод расподеле водећи рачуна о разлогу због ког та мањина није уградила индивидуалне мерне уређаје.

Висину својих месечних рачуна за грејање можете директно контролисати. С обзиром да ће корисници плаћати онолико колико потроше,објекти са највишим степеном енергетске ефикасности имаће најмање рачуне за грејање. Све што у Вашем дому или пословном окружењу урадите како би сте уштедели енергију директно ће умањити Ваш рачун. Довољна је замена столарије, или поправка постојеће, да бисте остварили значајне уштеде на рачунима за грејање.

За сва питања која имате у вези примене новог начина обрачуна топлотне енергије, Топлана Вам стоји на располагању.Можете нас контактирати путем телефона 010/312788; 312778; 312795, или на е-маил tanja.radulovic@toplanapi.rs