Planovi


Zbog ekonomičnijeg, ekološki zdravijeg i racionalnog snabdevanja korisnika toplotnom energijom i sigurnijom i pouzdanijom proizvodnjom toplotne enrgije, plan JKP „Gradska toplana“ Pirot je da se izvrši objedinjavanje četiri kotlarnice (Centrala, ATP, Bujica i Sud). Celokupni konzum koji je snabdevan toplotnom energijom iz ove četiri kotlarnice biće priključen na novoizgrađenu energanu Senjak.

JKP „Gradska toplana“ Pirot se nalazi na i pred velikom rekonstrukcijom u tehničkom delu, uvođenjem savremene opreme sa centralnim nadžorom i upravljanjem i što boljom energetskom efikasnošću. Sve to zahteva i velike promene u načinu rada, pristupu kupcima kao i promene u odnosu zaposlenih prema poslu i radnim zadacima.

Sve ove aktivnosti biće finansirane u okviru programa „Rehabilitacija daljinskog sistema grejanja u Srbiji“ a sredstva za ove investicije je obezbedila nemačka razvojna banka KfNJ u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

JKP „Gradska toplana“ Pirot je sa početkom grejne sezone 2013/2014 počela sa novim načinom očitavanja, obračuna i naplate isporučene količine toplotne energije , „tarifnim sistemom“. S obzirom da je tarifni sistem primenjen na delu konzuma JKP „Gradska toplana“ Pirot planira proširenje broja tarifnih kupaca u budućem periodu.