ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА