РЕШЕЊЕ скупштине града о давању сагласности на програм за 2018.