Решење Ск.Града о сагласности на ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. ЗА 2017.