Решење Ск.Града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016.