Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена