Odluka o usvajanju kvartalnog izvestaja 01.01.-30.09.2018.