Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана и програма рада за 2018.