ОДЛУКА Н.О.- усвајање тромесечног извештаја-IV квартал 20177