Извођење радова на изградњи управне зграде ЈКП,,Градска топлана ,, Пирот-надоградња Енергане ,,Сењак,,у Пироту