Радна биографија Извршни директор развоја,инв.и техн.подршке