2018. -Опремање нових пословних просторија – партија 2- набавка и уградња санитарних елемената