Одговор бр.3а питање потенцијалног понуђача ЈНМВ бр..1.2.2 partija 1