Одговор бр.1. на питање потенцијалног понуђача ЈНМВ бр..1.2.2 partija 1