Партија 1- Набавка и уградња унутрашњих врата и санитарних елемената ЈМНВ 16/18