Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак“