24.07.2018. Партија 2.извођење радова на монтажи и уградњи нових топлотних подстаница у насељу ,,АТП“