Istorijat


JKP „Gradska toplana“ Pirot osnovano je 01.04.1975. godine sa ciljem da organizuje daljinsko grejanje, odnosno toplifikaciju grada. Osnovna delatnost preduzeća je snabdevanje parom i klimatizacija, a osnovni zadatak preduzeća je potpuno zadovoljenje potreba privrede i stanovništva za toplotnom energijom. Svoju delatnost preduzeće obavlja pod uslovima koji su propisani zakonom, odlukom Skupštine grada Pirota o organizovanju preduzeća i drugim odlukama Skupštine Grada koje se odnose na delatnost preduzeća.

Razvojna koncepcija toplifikacije u Pirotu bazirala se na izgradnji toplotnih izvora za proizvodnju toplotne energije i distributivne mreže za distribuciju toplote do potrošača.

Pre izgradnje kotlarnice ”Senjak” isporuka toplotne energije vršena je iz pet blokovskih kotlarnica koje su se nalazile u strogom centru grada i to: Centrala(1975. godine), Bujica(1979. godine), Sud (1969. godine), ATP (1978. godine) i Češalj (1978. godine).