ПОЗИВА НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ