Od grejne sezone (2013/2014) je na nekim objektima počeo da se primenjuje novi način merenja, obračuna i naplate potrošnje toplotne energije.

To znači, da račune za grejanje više nećemo obračunavati po metru kvadratnom kao do sada, već na osnovu potrošnje toplotne energije za svaku podstanicu.

S obzirom da je obračun po utrošku novina, kako za Vas kao korisnika, tako i za nas kao isporučioca toplotne energije, pokušaćemo da Vam unapred damo objašnjenja na neka od mogućih pitanja.

Vaša poruka