Планови, извештаји, документа о раду


Биланс стања и успеха

 

Извештаји о раду са финансијским извештајем:

-за 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2016.

Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2016.

Решење Ск.Града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016.

Извештај независног ревизора за 2016. годину

-за 2017. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2017.

Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2017.

Решење Ск.Града о сагласности на ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. ЗА 2017.

 

 

 

Планови:

2016. година

Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2016.

Решење о давању сагласности  на програм СГ Пирота

План и програм рада за 2016. годину

2017. година

Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена

Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2017.

ПЛАН И ПРОГРАМ – 2017 коригован

Решење Ск.града о давању сагласности на 1.измену

Решење Ск.града о давању сагласности на програм

2018. година

Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана и програма рада за 2018.

РЕШЕЊЕ Скупштине града о давању сагласности на програм за 2018.

План и програм рада за 2018. годину

 

Тромесечни извештаји:

-2016. година

Први квартал:

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2016

Обрасци за тромесечни извештај

Други квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2016

Обрасци за тромесечни извештај

Трећи квартал

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.09.2016

Обрасци за тромесечни извештај

Четврти квартал

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.12.2016

Обрасци за тромесечни извештај

 

2017. година

Први квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2017

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Обрасци за тромесечни извештај

Други квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2017

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Обрасци за тромесечни извештај

Трећи квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.09.2017

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Обрасци за тромесечни извештај

Четврти квартал

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

Образац 1-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 1a-Тромесечни извештај-IV квартал 2017.

Образац 1б-Тромесечни извештај-IV квартал 2017.

Образац 2-Тромесечни извештај-IV квартал 2017.

Образац 3-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 4-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 5-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 6-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 7-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 8-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 9-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 10-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 11-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

ОДЛУКА Н.О.- усвајање тромесечног извештаја-IV квартал 20177

 

2018. година

Први квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2018.

Обрасци за тромесечни извештај

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

 

2019. година

 

План и програм рада са финансијским планом за 2019. годину

Oдлука о усвајању финансијског плана за 2019. годину

Oдлука о новој цени грејања топлотне енергије

Oдлука о усвајању нових цена

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама топлотне енергије

Решење о давању сагласности на програм пословања