О нама


ЈКП “Градска топлана” Пирот снабдева топлотном енергијом стамбени, пословни и повлашћени простор града Пирота. Оснивач предузећа је Скупштина општине Пирот. Скупштина општине Пирот као оснивач предузећа има контролу над управљањем и пословањем предузећа.

У систему даљинског грејања ЈКП “Градска топлана” Пирот тренутно се налази пет топлотних извора укупног капацитета 52 МЊ:

Котларнице:

Сењак (2011.године)
Централа (1975.године)
Бујица (1979. године)
Суд (1969. године)
АТП (1978. године)