ЈНМВ 1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ЈНМВ 1.3.6. - извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Kонкурсна документација 1.3.6

Poziv za dostavu ponuda


Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2016 годину

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка електричне енергије за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот за 2016 годину

odluka o dodeli ugovora-nabavka 23-16 Konkursna dokumentacija br 23 2016 Poziva za Poziv za dostavu ponuda br.23 2016

Објављено на Порталу УЈН дана: Објављено на интернет страници наручиоца дана: 26.08.2016.г. 26.08.2016.г. Рок за достављање понуде: 10 данa од дана објављивања на Порталу УЈН до 05.09.2016.г. до 13:00 Јавно отварање понуда: 05.09.2016.г. у 13:15

Уље за ложење – мазут „С“ за сезону 2016/2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2016/2017

Odluka o dodeli ugovora (7) Konk.dok. za nabavku MAZUT S br. 22-16.g. Pirot POZIV za podnosenje ponuda – Mazut -br.21-16.g.

Рок за доставу понуда 01.08.2016.год у 10,00ч. Отварање понуда 01.08.2016.год у 10,15ч.

Уље за ложење – мазут „С“ за сезону 2017/2018

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2017/2018

Odluka o dodeli ugovora 11-17 Mazut Obavestenje o zakljucenom ugovoru 11-17 Mazut

poziv za podnosenje ponuda Konk.dok. za nabavku MAZUT 09.06.2017

Датум и рок за достављање Понуда:30.06.2017. године у 10.00 часова Датум и рок отварања Понуда:30.06.2017. године у 10.15 часова