Контакт


ЈКП „Градска топлана“ Пирот има просторије на две локације: Српских владара 77 и Лава Толстоја бб

Радно време: 07-15х

Управа: улица Српских владара 77

Контакт телефони: 010/321-119, 324-743, .факс:010/320-835

Е-маил адреса: toplanapirot@gmail.com

Сектор развоја, инвестиција и енергетске ефикасности  –  ул. Лава Толстоја ББ

Контакт телефони: 010/312-788, 312-778, 312-795, факс:010/312-788

Е-маил адреса: toplanapirot1@mts.rs

Web adresa: www.toplanapi.rs

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823