Odgovor na pitanje jnmv1.3.6. (2)

ЈНМВ бр.1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

 

 

 

Poziv za dostavu ponuda

Kонкурсна документација 1.3.6

 

Одговор на постављено питање

Odluka o dodeli ugovora-JNMV BR.1.3.6