Превоз енергента ЈНМВ 15/18

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде

Конкурсна документација Превоз енергената ЈНМВ 15-18

ПОЗИВ -ПРЕВОЗ ЕНЕРГЕНТА ЈНМВ 15-18

27.08.2018.г. до 10,00ч

Набавка актуатора за вентиле ЈНМВ 14/18

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АКТУАТОРИ ЗА ВЕНТИЛЕ ЈНМВ 14-18

ПОЗИВ АКТУАТОРИЈНМВ 14-18

20.08.2018.године до 11ч

02. 08. 2018. Набавка регулационих вентила

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка регулационих вентила

Конк.док. регулациони вентили ЈНМВ 10-18 ФИНАЛНА

ПОЗИВ Регулациони вентили ЈНМВ 10-18 Финална

08.08.2018.г. Обавештење о продуѕ. рока10-18 -

Izmena konkursne dokumentacije


30.07.2018. Изградња огранка топловода од магистралног топловода

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подсаница на вреловодну мрежу из котларнице Сењак у насељу АТП

TOPLOVOD-JNMV-09-18-30.07.018.-KONAcNO

poziv-konacna-verzija

Одлука о додели уговора ЈНМВ 9-18


Партија 1- Набавка и уградња унутрашњих врата и санитарних елемената ЈМНВ 16/18

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде

Позив ЈНМВ 16-18

Конкурсна документација ЈНМВ 16-18

Измена кон. док. ЈНМВ16-18

Обавестењео продужетку рока ЈНМВ 16-18

Одлика о додели уговора ЈНМВ 16-18


24.07.2018. Електро опрема

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Електро опрема

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАТЦИЈЕ ЈНМВ 12-18

POZIV-JNMV-br.1218

OBAVESTENJE-O-PRODUZENJU-ROKA

ELEKTRO-OPREMA-12-18-24.07.018.-Konacna

Одлука о додели уговора електро опрема ЈНМВ 12-18


24.07.2018. Партија 2.извођење радова на монтажи и уградњи нових топлотних подстаница у насељу ,,АТП“

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Партија 2.извођење радова на монтажи и уградњи нових топлотних подстаница у насељу ,,АТП“

Poziv-za-dostavu-ponuda-JNMV-05-2018-Partija2

Obavestenje-o-izmeni-i-dopuni-Konkursne-dokumen.-JNMV-br.0518-Partija-2.

Konkursna-dokumentacija-br.052018-Partija-2

Izmenjen-i-dopunjen-poziv-za-dostavu-ponuda-JNMV-05-2018-Partija2

Izmenjena-i-dopunjena-Konkursna-dokumentacija-br.052018-Partija-2


17.07.2018. Партија 1 – Санација просторија у насељу ,,АТП“ и у ,,Техничкој школи“ у Пироту

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Партија 1 – Санација просторија у насељу ,,АТП“ и у ,,Техничкој школи“ у Пироту

SANACIJA-JNMV-08-18-konacna-verzija

POZIV-JNMV-br.08-18-Partija-1.-konacna-verzija

ODLUKA O DODELI UGOVORA 08-18

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈНМВ 0818


25.06.2018. Опремање нових пословних просторија – партија 2- набавка и уградња санитарних елемената

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Опремање нових пословних просторија – партија 2- набавка и уградња санитарних елемената

partija-2-sanitarni-elementi

odluka-o-obustavi-postupka-JNMV-07-18

6.POZIV-jnmv-0718


25.06.2018. Опремање нових пословних просторија- партија 1 – набавка и уградња унутрашњих врата

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Опремање нових пословних просторија- партија 1 – набавка и уградња унутрашњих врата

odluka-o-obustavi-postupka-JNMV-06-

konkursna-dokumentacija-jnmv-0618-vrata

6.POZIV-jnmv-0618


12.06.2018. Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу „АТП“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Пирот – Партија 1

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу „АТП“ за потребе ЈКП „Градска топлана“ Пирот – Партија 1 – Набавка и испорука нових топлотних подстаница

Poziv-za-dostavu-ponuda-JNMV-0518-

ODLUKA-o-dodeli-ugovora-feniks-bb

Odgovor-na-pitanje-JNMV-0518

Odgovor-na-pitanje-JNMV-05-18-Partija-1

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-f

Obavestenje-o-izmeni-i-dopuni-Konkursne-dokumen

Konkursna-dokumentacija-podstanice-


05.06.2018. Физичко обезбеђење енергане ,,Сењак“

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Физичко обезбеђење енергане ,,Сењак“

OBAVESTENJE

poziv-obezbedjenje

konkursna-dokumentacija-obezbedjenje-042018

одлука о додели уговора јнмв 04-18 обезбеђење енергане сењак


04.06.2018.Опремање нових пословних просторија

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Опремање нових пословних просторија- Партија 1 – Набавка и уградња унутрашњих врата и санитарних елемената

Odluka-o-obustavi-postupka-03-18

konkursna-opremanje-novih-poslovnih-prostorija-partija-1

6.POZIV-jnmv-032018


22.05.2018. ЈМНВ 01 8 Баждарење калориметара

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ЈМНВ 01 8 Баждарење калориметара

Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-01-18-bazdarenje-kalorim

6.POZIV-bazdarenje-kalorimetara-01-18-17.05.2018.g.

4.Konkursna-dokumentacija-bazdarenje-kalorimetra-01-18-17.05.2018.g.


21.05.2018. Извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ЈНМВ бр.1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,

Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-r.br.1.3.6

Odgovor-na-pitanje-jnmv1.3.6.-2

Poziv-za-dostavu-ponuda (1)

Konkursna-dokumentacija-1.3.6 (1)

Odgovor-na-pitanje-jnmv1.3.6.

Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-BR.1.3.6-1


Ремонт циркулационих пумпи 2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Ремонт циркулационих пумпи 2017

Poziv Remont cirkulacionih pumpi 10-17 JNMV 13.10.2017.

Konkursna dokumentacija Remont cirkulacionih pumpi 10-17 JNMV 13.10.2017.


Резервни делови горионика 2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Резервни делови горионика 2017

POZIV JNMV 09-17

Konkursna dokumentacija Rezervni delovi gorionika 09-17 JNMV

Odluka o dodeli ugovora JNMV 09-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 09-17


Извођење радова на реконструкцији каналских цеви

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде

poziv za podnosenje ponuda 082017

konkursna dokumentacija 08-2017

obavestenje o zakljucenom ugovoru (2)


Добровољно пензијско осигурање запослених

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Добровољно пензијско осигурање запослених

Poziv za podnosenje ponuda Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje JNMV 07-17.g.

Konkursna dokumentacija Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje JNMV 07-17

odluka o dodeli ugovora (6)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 07-17


Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак“

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак'' за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

poziv za dostavu ponuda

konkursna dokumentacija 06-2017

izmena konkursne dokumentacije 062017

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru 06 2017-R

Објављено на Порталу дана: 26.07.2017. Рок за достављање понуде: 8 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова Јавно отварање понуда: 03.08.2017. у 13:15