Ремонт циркулационих пумпи 2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Ремонт циркулационих пумпи 2017

Poziv Remont cirkulacionih pumpi 10-17 JNMV 13.10.2017.

Konkursna dokumentacija Remont cirkulacionih pumpi 10-17 JNMV 13.10.2017.


Резервни делови горионика 2017

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Резервни делови горионика 2017

POZIV JNMV 09-17

Konkursna dokumentacija Rezervni delovi gorionika 09-17 JNMV

Odluka o dodeli ugovora JNMV 09-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 09-17


Извођење радова на реконструкцији каналских цеви

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде

poziv za podnosenje ponuda 082017

konkursna dokumentacija 08-2017

obavestenje o zakljucenom ugovoru (2)


Добровољно пензијско осигурање запослених

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Добровољно пензијско осигурање запослених

Poziv za podnosenje ponuda Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje JNMV 07-17.g.

Konkursna dokumentacija Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje JNMV 07-17

odluka o dodeli ugovora (6)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 07-17


Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак“

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак'' за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

poziv za dostavu ponuda

konkursna dokumentacija 06-2017

izmena konkursne dokumentacije 062017

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru 06 2017-R

Објављено на Порталу дана: 26.07.2017. Рок за достављање понуде: 8 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова Јавно отварање понуда: 03.08.2017. у 13:15

ПРЕВОЗ МАЗУТА ,,С“ – УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ – за грејну сезону 2017/2018

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ПРЕВОЗ МАЗУТА ,,С“ - УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ - за грејну сезону 2017/2018

Konku. doku. PREVOZ 05-17

POZIV PREVOZ 05-17 (1)

odluka o dodeli ugovora (5)


Делимична замена старих каналских цеви у насељу „АТП“

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Делимична замена старих каналских цеви у насељу "АТП" за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Poziv za podnosenje ponuda 04 2017 R

Konkursna dokumentacija 04 2017 R

obavestenje o zakljucenom ugovoru (1)


Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу „АТП“

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу "АТП" за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

1Konkursna dokumentacija br.032017- R

1Konkursna dokumentacija br.032017- R (1)

odgovor podstanice 2017

odluka o dodeli ugovora (4)

Рок за доставу понуда је 12.06.2017. год до 13:00 часова Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 12.06.2017. год у 13:30 часова

Дизел агрегат бр.02/17

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Дизел агрегат бр.02/17

POZIV Dizel agregat 02-17 od 15.05.2017.g.

Konkursna dokumentacija dizel agregat 02-17 od 15.05.2017.g.

IZMENA KONKURSNE DOK.-JNMV 02-17

Pitanja i odgovori na kon dok - 02-17.g. DIZEL AGREGAT 24.05.2017.g

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 02-17

Odluka o dodeli ugovora JNMV 02-17

Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом Отварање благовремено поднетих поднуда обавиће се 24.05.2017 године у 10:30 часова

Физичко обезбеђење енергане Сењак

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Физичко обезбеђење енергане Сењак

POZIV br. 01-17- Fizicko oezbedjenje energane Senjak od 17.05.2017.g.

Konkursna dokumentacija br.01-17 Fizicko obezbedjenje energane Senjak od 17.05.2017.g.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 01-17 Obezbedjenje

Odluka o dodeli ugovora JNMV 01-17


Набавка путничког аутомобила

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Набавка путничког аутомобила

Poziv za podnosenje ponude-JNMV 04-2016

Konkursna dokumentacija JNMV 04-2016

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 04-16

Рок за подошење понуда је 24.11.2016.године до 13:00 сати Отварање благовремено поднетих поднуда обавиће се 24.11.2016 године у 13:15 часова

Oсигурање имовине и радника

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Oсигурање имовине и радника

poziv za podnosenje ponuda (1)

konkursna dokumentacija (1)

Odluka o dodeli ugovora JNMV 07-16 1.Partija Osiguranje imovine i radnika

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru JNMV 07-16 Osiguranje imovine i radnika

Крајњи рок за достављање понуда:01.12.2016..године 10:00 часова. Јавно отварање понуда,01.12.2016.. године у 10:30 часова

Добровољно пензијско осигурање запослених

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Добровољно пензијско осигурање запослених

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

izmena poziva za podnosenje ponuda

obavestenje o produzenju roka

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 06-16

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 06-16

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 31.08.2016.. године. Крајњи рок за достављање понуда: 12.09.2016..године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда, 12.09.2016.. године у 10:30 часова

Нове циркулационе пумпе

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Нове циркулационе пумпе

Poziv za podnosenje ponude- Nove cirkulacione pumpe br.03-16 JNMV -

Konk.dok. Nove cirkulacione pumpe JNMV 03-16.g. -

odluka o dodeli ugovora (3)

ATT00004

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 12.08.08.2016.. године. Крајњи рок за достављање понуда: 22.08.2016.године до 10:00 часова Јавно отварање понуда: 22.08.2016. године у 10:30 часова

Реконструкција магистралног топловода у насељу „Чешаљ“ у Пироту

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Реконструкција магистралног топловода у насељу "Чешаљ" у Пироту за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Jnmv 05 2016

Odluka o dodeli ugovora (2)

obavestenje o zakljucenom ugovoru

Објављено на Порталу дана: 12.08.2016. Рок за достављање понуде: 9 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 12,00 часова Јавно отварање понуда: 22.08.2016. у 12:15

Резервни делови горионика

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Резервни делови горионика

Poziv za podnosenje ponude- Rezervni delovi gorionika br.02-16 JNMV

Konkursna dokumentacija - Rezervni delovi gorionika 02-16 JNMV

Pitanje i odgovor za JNMV 02-16 - Rezervni delovi gorionika - Portal

Pitanje i odgovor-pojasnjenje JNMV br.02-16 Rezervni delovi gorionika

IZMENA konkursne dokumentacije JNMV 02-16 - Rezervni delovi gorionika

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JNMV 02-16 - rezervni delovi gorionika

Odluka o dodeli ugovora (1)

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 05.08.2016.. године Крајњи рок за достављање понуда: 19.08.2016.године до 10:00 часова Јавно отварање понуда 19.08.2016. године у 10:30 часова

Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма КFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04

Poziv za Poziv za podnosenje ponuda JNMV01 2016

Konkursna dokumentacija JNMV 01 2016 Podstanice

Odluka o dodeli ugovora

Објављено на Порталу дана: 12.05.2016. Рок за достављање понуде: 13 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова Јавно отварање понуда: 25.05.2016. у 13:15

Осигурање имовине и радника ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
Осигурање имовине и радника ЈКП "Градска топлана" Пирот, редни број набавке 06/15

6-15 Poziv za podnosenje ponude JNMV Osiguranje imovine i radnika

6-15 Kn.doku. JNMV Osiguranje imovine i radnika

05.11.2015. до 11:00 часова

ХТЗ опрема за потребе ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот,

Јавне набавке Документи Рок за доставу понуде
ХТЗ опрема за потребе ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот, редни број набавке 03/14 - Д

7. Poziv za podnosenje ponude-Obrazac

5. Konkursna dokumentacija Obrazac

20.06.2014.г. године у 10,00ч