Историјат


ЈКП „Градска топлана“ Пирот основано је 01.04.1975. године са циљем да организује даљинско грејање, односно топлификацију града. Основна делатност предузећа је производња паре и топле воде, а основни задатак предузећа је потпуно задовољење потреба привреде и становништва за топлотном енергијом. Своју делатност предузеће обавља под условима који су прописани законом, одлуком Скупштине општине Пирот о организовању предузећа и другим одлукама Скупштине општине које се односе на делатност предузећа.

Развојна концепција топлификације у Пироту базирала се на изградњи топлотних извора за производњу топлотне енергије и дистрибутивне мреже за дистрибуцију топлоте до потрошача.