Ценовник


Актуелне цене грејања у ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Цена по паушалу:
стамбени 95,67 дин./м2
пословни 200,32 дин./м2

Цена по тарифном систему:
Варијабилни део: 4,27 дин./кЊх стамбени, 8,92 дин./кЊх пословни
Фиксни део: 46,30 дин./м2 стамбени, 96,77 дин./м2 пословни

Све цене су без ПДВ, а који за услуге грејања износи 10%.

Цена грејања је одобрена у септембру 2013. године на Скупштини општине Пирот и цена је економска.

Цeновник појединачних услуга JKП Градска топлана Пирот

Oдлука о усвајању ценовника

Сaгланост на Ценовник

Сaгласност Скупштине Града Пирота на Правилник о обустави испоруке топлотне енергије