Јавне набавке 2018


Одговор на питање ЈНМВ 05 18 Партија 1 Odgovor na pitanje JNMV 0518 Обавештење о измени и допуни Конкурсне докумен. ЈНМВ бр.0518-Партија 1. (1) Конкурсна документација подстанице 2018 исправна 14.06.18. Poziv za dostavu ponuda JNMV 0518 Partija 1.Izmenjen i dopunjen 14.06.18

Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу „АТП“ ...

ПОСТУПАК НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПО ПАРТИЈАМА ПАРТИЈА 1 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ – НИСКОСУМПОРНO гориво NSG-S       Odluka o dodeli ugovora-nabavka 18-18 mazut Конкурсна документација -мазут партија 1. Позив за доставу понуда -мазут партија 1

ЈМНВ 01/ 8 Баждарење калориметара     6.ПОЗИВ – баждарење – калориметара 01-18 17.05.2018.г. 4.Кonkursna dokumentacija bazdarenje kalorimetra 01-18 17.05.2018.г. Одлука о додели уговора-ЈНМВ 01-18-баждарење калориметра

Odgovor na pitanje jnmv1.3.6. (2) ЈНМВ бр.1.3.6. – извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице и партерном уређењу интерне саобраћајнице у комплексу Енергане ,, Сењак,,       Poziv za dostavu ponuda Kонкурсна документација 1.3.6   Одговор на постављено питање Odluka o dodeli ugovora-JNMV BR.1.3.6