ЈКП „Градска топлана“ Пирот има просторије на две локације: Српских владара 77 и Лава Толстоја бб

Радно време: 07-15х

Управа: улица Српских владара 77

Контакт телефони: 010/321-119, 324-743, .факс:010/320-835

Е-маил адреса: toplanapirot@gmail.com

Сектор развоја, инвестиција и енергетске ефикасности  –  ул. Лава Толстоја ББ

Контакт телефони: 010/312-788, 312-778, 312-795, факс:010/312-788

Е-маил адреса: toplanapirot1@mts.rs

Web adresa: www.toplanapi.rs

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Од грејне сезоне (2013/2014) је на неким објектима почео да се примењује нови начин мерења, обрачуна и наплате потрошње топлотне енергије.

То значи, да рачуне за грејање више нећемо обрачунавати по метру квадратном као до сада, већ на основу потрошње топлотне енергије за сваку подстаницу.

С обзиром да је обрачун по утрошку новина, како за Вас као корисника, тако и за нас као испоручиоца топлотне енергије, покушаћемо да Вам унапред дамо објашњења на нека од могућих питања.

Ваша порука